Kilkanaście minut przed godziną 15-stą w dniu 30 listopada 2017 roku w miejscowości Strzelczyki odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

    W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki  z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Chodzieży, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

    Scenariusz do ćwiczeń zakładał, że w jednym z budynków zakładu produkującego meble doszło do pożaru. Pracownicy ewakuowali się z zagrożonego budynku informując innych użytkowników o pożarze. Właściciel zarządził ewakuację całego stanu osobowego i polecił udać się w wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji na zewnątrz zakładu. Nikt z pracowników nie został poszkodowany.

    Działania straży pożarnej polegały w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu rozpoznania, ustaleniu czy wszyscy pracownicy opuścili obiekty i nie mają obrażeń oraz zabezpieczeniu terenu akcji. Dalsze działania przybyłych na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały m.in. na zlokalizowaniu ogniska pożaru wewnątrz hali,  podaniu prądów wody w natarciu na palącą się halę i obronie sąsiednich budynków. W ćwiczeniach wykorzystano również specjalistyczny sprzęt w postaci podnośnika hydraulicznego, z którego podawano prąd gaśniczy wody na dach zakładu. Przybyła na miejsce akcji Policja pomogła w zabezpieczaniu terenu działań, a w szczególności zamknęła ruch na odcinku drogi przebiegającej obok zakładu. Łączność pomiędzy służbami na miejscu akcji odbywała się drogą radiową poprzez specjalny kanał ratowniczy „B-112”. W trakcie ćwiczeń przetrenowano również możliwości poboru wody z otwartego zbiornika zlokalizowanego kilkaset metrów od zakładu, czas sprawienia przez strażaków magistrali wodnej do przetłaczania wody na duże odległości oraz wydajności zbudowanej magistrali. Ćwiczenia stały się także doskonałą okazją dokonania oceny postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego na terenie zakładu.

    Ćwiczeniom przyglądał się Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń Eugeniusz Kucner, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży mł. insp. Przemysław Kozioł oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży st. kpt. Ryszard Skiba, który po przeprowadzonych manewrach podsumował i wysoko ocenił działanie służb ratowniczych. Na zakończenie właściciel zakładu DREWPOL podziękował wszystkim uczestnikom i obserwatorom za udział w ćwiczeniach.

    W ćwiczeniach brało udział 11 zastępów ratowniczo – gaśniczych w sile 56 strażaków z JRG PSP z Chodzieży, OSP KSRG Szamocin, OSP KSRG Margonin, OSP KSRG Milcz, OSP KSRG Lipa Nowy Dwór, OSP Lipia Góra, OSP Heliodorowo, OSP Laskowo, OSP Zacharzyn oraz 2 radiowozy Policji.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: asp. Jakub Nowak.

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

Początek strony