W dniu 5 grudnia 2017 roku na zaproszenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie, funkcjonariusz sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży asp. Jakub Nowak, przeprowadził prelekcję dotyczącą spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Spotkanie odbyło się w ramach Wojewódzkiego Programu OHP „Chrońmy siebie”, który ma uwrażliwić uczestników na pojawienie się w ich otoczeniu zagrożeń życia, bezpieczeństwa i zdrowia oraz w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień - Obudź czujność” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwowej Straży Pożarnej".

    Przybliżone zostały m.in. tematy związane z zagrożeniem występujących w budynkach w czasie sezonu grzewczego i związanych z nim zagrożeń oraz zatruć tlenkiem węgla tzw. „czadem”. Ponadto młodzież miała okazję utrwalić sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w razie wypadku samochodowego oraz zasady alarmowania służb ratowniczych. Na koniec spotkania przekazano placówce kalendarze na 2018 rok Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, życząc aby nadchodzący 2018 rok był bezpieczny.  

    W prelekcji wzięła udział młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie, uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szamocinie oraz kadra pedagogiczna.

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w związku z rozpoczętym okresem grzewczym radzi aby poddać kontroli urządzenia grzewcze oraz przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, a także inne urządzenia mające wpływ na nasze życie lub zdrowie. Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach można uzyskać na stronie internetowej komendy w zakładce „PORADY”. Link:  http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/porady  .

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie.

3

 

1

 

2

 

 

Początek strony