Kampania społeczna „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” ruszyła na dobre w powiecie chodzieskim. Po lekcjach edukacyjnych w placówkach oświatowych odbyła się bardzo potrzebna i interesująca konferencja podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym, a w szczególności sposoby zabezpieczania się przed zatruciem tlenkiem węgla.

    W dniu 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, na konferencję kampanii społecznej „CZAD i OGIEŃ” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej przybyli dostojni goście, w osobach:

- Pan Mirosław Juraszek – Wicestarosta Powiatu Chodzieskiego,

- Pan Krzysztof Marmur - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, 

- Pan Marek Rak Zastępca Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Chodzieży Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

- Pan Marek Nowak przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział w Pile,

- Pan Mariusz Genske - członek Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Pile, 

- przedstawiciele Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży,

- przedstawiciele Działu Pomocy Doraźnej „FALCK” Medycyna w Chodzieży,

- przedstawiciele urzędów miast i gmin z terenu powiatu chodzieskiego,

- przedstawiciele spółdzielni, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych powiatu chodzieskiego,

- przedstawiciele mediów,

- oraz inni obserwatorzy i mieszkańcy, w tym funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP.

    Podczas spotkania przedstawiono następujące prezentacje:

  • Cele kampanii „Czad i ogień – obudź czujność”, zasady zabezpieczania się przed tlenkiem węgla i pożarami oraz postępowanie w przypadku zaczadzenia i pożaru w budynku – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Leszek Naranowicz,
  • Postępowanie z osobami poszkodowanymi w przypadku oparzeń - przedstawiciel Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży Pani Edyta Heiman,
  • Możliwość działań kontrolnych i egzekwowanie wymogów prawnych z zakresu prawa budowlanego. Instalacje i urządzenia gazowe oraz elektryczne, przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży Pan Krzysztof Marmur,
  • Postępowanie z osobami poszkodowanymi w przypadku zatrucia tlenkiem węgla - ratownik medyczny Działu Pomocy Doraźnej „FALCK” Medycyna w Chodzieży Pan Kamil Woźniak,
  • Ogrzewanie pomieszczeń elektrycznymi urządzeniami grzewczymi oraz zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych – przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Piła Pan Marek Nowak.
  • Zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń gazowych – Zastępca Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Chodzieży Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Marek Rak,
  • Zasady bezpiecznej eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe, ciekłe i gazowe oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – przedstawiciel Korporacji Kominiarzy Polskich Pan Mariusz Genske.

     Szczegółowe informacje dotyczące kampanii CZAD i OGIEŃ oraz profilaktyki bezpieczeństwa w sezonie grzewczym opisane zostały na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Chodzieży http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/  w zakładce ,,Porady’’. 

Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji!

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: mł. asp. Artur Binkowski.

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

 

Początek strony