W miesiącu grudniu 2017 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili akcję edukacyjną w szkołach podstawowych powiatu chodzieskiego polegającą na spotkaniach i prelekcjach z uczniami.

Zajęcia były również doskonałą okazją na przekazanie informacji o konkursach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

    Na zakończenie spotkań przekazano każdej placówce kalendarze Komendy Głównej PSP na rok 2018, na odwrocie którego zamieszczone są informacje dotyczące konkursów przeciwpożarowych. Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

 

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: archiwum JRG.

 

01

 

 

02

 

03 mn

 

04

 

05 mn

 

strona kalendarza 2018 nr 1

 

strona kalendarza 2018 nr 2

 

 

Początek strony