W sobotę 24 listopada 2018 roku o godzinie 17:45 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymał informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o przewierconej rurze z gazem ziemnym w bloku mieszkalnym w Chodzieży.

   Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował natychmiast dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chodzieży. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej okazało się, że w mieszkaniu na trzecim piętrze ulatnia się gaz z uszkodzonej instalacji. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

   Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zarządzeniu natychmiastowej ewakuacji mieszkańców. Z budynku ewakuowano 21 osób – nikt osób w momencie ewakuacji oraz po niej, nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Dalsze działania PSP polegały na odłączeniu dopływu energii elektrycznej oraz zakręceniu kurka instalacji gazowej. Początkowo urządzenia pomiarowe (detektory wielogazowe) wskazywały obecność gazu w ilości 14% Dolnej Granicy Wybuchowości. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja, pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe oraz przedstawiciel zarządcy – CHTBS. Po przewietrzeniu pomieszczeń i wyeliminowaniu zagrożenia detektor wielogazowy nie wykazał stężenia zagrażającego mieszkańcom  - wszyscy lokatorzy za wyjątkiem  mieszkania, w którym nastąpiła awaria dostali możliwość powrotu do swoich mieszkań. Przebywający pod opieką Policji lokatorzy mieszkania, w którym doszło do zdarzenia poprosili o zadysponowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego z powodu złego samopoczucia 7-letniego chłopca. Po dojeździe ambulansu Państwowego Ratownictwa Medycznego dolegliwości zgłosił również 67-letni mężczyzna (dziadek dziecka). Kierujący Działaniami Ratowniczymi z PSP po rozmowie z lekarzem dostał informację, iż osoby są najprawdopodobniej pod wpływem zdarzenia, co mogło spowodować ich złe samopoczucie.  Lekarz zakwalifikował jednak osoby do hospitalizacji.

   W działaniach ratowniczych trwających prawie godzinę wzięły udział 2 zastępy JRG PSP (7 strażaków), Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, pogotowie energetyczne oraz pogotowie gazowe.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży.

GZG

 

GKG

 

Początek strony