Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ruszyła na dobre w powiecie chodzieskim. Po lekcjach edukacyjnych w placówkach oświatowych odbyła się bardzo potrzebna i interesująca konferencja podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym, a w szczególności sposoby zabezpieczania się przed zatruciem tlenkiem węgla.

   W dniu 27 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, na konferencję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przybyli goście, w osobach:

- Pan Adam Hermaszczuk - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, 

- Pan Marek Rak Zastępca Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Chodzieży Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

- Pan Marek Nowak przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział w Pile,

- Pan Bartosz Ciszewski  - członek Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Pile, 

- przedstawiciele urzędów miast i gmin z terenu powiatu chodzieskiego,

- przedstawiciele spółdzielni, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych powiatu chodzieskiego,

- przedstawiciele mediów,

- oraz inni obserwatorzy, w tym funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

   Podczas konferencji zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym zaprezentowali  przedstawiciele następujących służb i instytucji:

  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział w Pile.
  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież.
  • Korporacja Kominiarzy Polskich.
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

   Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz profilaktyki bezpieczeństwa w sezonie grzewczym opisane zostały na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Chodzieży http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/  w zakładce ,,Porady’’. 

   Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji !

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: Żaneta Rybińska.

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

Początek strony