W miesiącu grudniu 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili akcję edukacyjną w szkołach na terenie powiatu chodzieskiego.

 

Akcja edukacyjna ukierunkowana była głównie na informowaniu i przypominaniu o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących okresu zimowego oraz bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Spotkania były również doskonałą okazją na przekazanie informacji o konkursach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie spotkań przekazano każdej placówce kalendarze Komendy Głównej PSP na rok 2020, na odwrocie którego zamieszczone są informacje dotyczące konkursów przeciwpożarowych. Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkursy-kalendarzowe-PSP-2020/idn:37243  

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach!

1

2

3

4

5

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: archiwum KP.

Początek strony