W dniu 18 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży (SKKP) czyli miejsca gdzie odbierany jest numer alarmowy 998, przyjmowane są zgłoszenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz dysponowane są siły i środki PSP i OSP z terenu powiatu chodzieskiego.

   Z uwagi na ciągłe utrzymanie łączności radiowej z całym powiatem, ciągłości w obsługiwaniu numeru alarmowego 998 oraz realizowaniu podstawowych zadań podczas zdarzeń aktualnie występujących, ćwiczenia zostały skrupulatnie przygotowane przez Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego mł. kpt. Artura Binkowskiego. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania zarówno funkcji operatorskiej jak i dyspozytorskiej opracowana została procedura określająca sposób postępowania w przypadku awaryjnego przeniesienia stanowiska do zastępczego miejsca pracy.

   W ćwiczeniach uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Ryszard Skiba, kadra dowódcza komendy, dyżurni SK, funkcjonariusze JRG PSP w Chodzieży oraz kadra dowódcza i dyżurni KP PSP w Pile. Jeden ze scenariuszy zawarty w procedurze ewakuacji Stanowiska Kierowania przewiduje utworzenie zapasowego tymczasowego miejsca obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku trwałego uszkodzenia infrastruktury Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Właśnie ten wariant uwzględniający utworzenie tymczasowego stanowiska  kierowania w SKKP w KP PSP w Pile był założeniem ćwiczeń.

   Cel ćwiczeń został osiągnięty, nastąpiła tymczasowa zmiana funkcji operatorskiej oraz funkcji dyspozytorskiej stanowiska kierowania. Ćwiczenia pozwoliły strażakom pełniącym służbę na SK oraz osobom odpowiedzialnym za ewakuację stanowiska  na praktyczną weryfikację zapisów ujętych w procedurach, rozwiązywanie na bieżąco problemów pojawiających się podczas uruchamiana poszczególnych funkcjonalności oraz wypracowanie stosownych spostrzeżeń i wniosków.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

Początek strony