2 marca 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyła się narada podsumowująca działalność chodzieskiej Komendy w 2019 roku.

   W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

 • mł. bryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Mirosław Juraszek – Starosta Chodzieski,
 • Mariusz Witczuk – V-ce Starosta Chodzieski,
 • Remigiusz Nowak – V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego oraz Prezesa Miejskiego Oddziału WOPR w Chodzieży,
 • druh Artur Binkowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży.
 • Ewa Kubiś – Z-ca Wójta Gminy Chodzież,
 • Janusz Piechocki – Burmistrza Miasta i Gminy Margonin,
 • Marcin Sokołowski – Wójt Gminy Budzyń.
 • insp. Sławomir Sobański – Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży,
 • Adam Hermaszczuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Bogusława Kazecka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • Wiesław Pietruczuk – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Margoninie,
 • Damian Szcześniak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile,
 • Jacek Kulpiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin,
 • Maciej Strawa – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia,
 • Krzysztof Sobisiak – Przewodniczący Koła Emerytów przy KP PSP w Chodzieży,
 • Tomasz Sworowski – Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Pożarnictwa Wielkopolski przy KP PSP w Chodzieży,
 • Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Komendanci Gminni i Miejsko-Gminni OSP, a także Prezesi jednostek OSP z terenu powiatu chodzieskiego.

   Sprawozdanie z działalności chodzieskiej Komendy za minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Ryszard Skiba. W trakcie spotkania szczególne podziękowania skierowane zostały w stronę przedstawicieli samorządów, instytucji, służb oraz innych podmiotów, z którymi współpracuje chodzieska Komenda. Podziękowania przesłane zostały również dla druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy pełni zaangażowania i poświęcenia pomagali w akcjach na terenie całego powiatu chodzieskiego.

   Następnie głos zabrał Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Dariusz Matczak, który w swoim wystąpieniu podziękował m.in. wszystkim przybyłym gościom i chodzieskim strażakom za służbę i zaangażowanie oraz omówił główne kierunki działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim na rok 2020.

   Głos zabrał również Starosta Powiatu Chodzieskiego Mirosława Juraszek,  który w imieniu całej społeczności powiatu chodzieskiego podziękował wszystkim strażakom, za ofiarność i poświęcenie.

IMG 5842

IMG 5845

IMG 5847

IMG 5852

IMG 5859

IMG 5862

Opracowanie: mł. kpt. Artur Binkowski
Zdjęcia : mł. kpt. Jakub Nowak

Początek strony