2 marca 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyła się narada podsumowująca działalność chodzieskiej Komendy w 2019 roku.

   W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

   Sprawozdanie z działalności chodzieskiej Komendy za minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Ryszard Skiba. W trakcie spotkania szczególne podziękowania skierowane zostały w stronę przedstawicieli samorządów, instytucji, służb oraz innych podmiotów, z którymi współpracuje chodzieska Komenda. Podziękowania przesłane zostały również dla druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy pełni zaangażowania i poświęcenia pomagali w akcjach na terenie całego powiatu chodzieskiego.

   Następnie głos zabrał Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Dariusz Matczak, który w swoim wystąpieniu podziękował m.in. wszystkim przybyłym gościom i chodzieskim strażakom za służbę i zaangażowanie oraz omówił główne kierunki działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim na rok 2020.

   Głos zabrał również Starosta Powiatu Chodzieskiego Mirosława Juraszek,  który w imieniu całej społeczności powiatu chodzieskiego podziękował wszystkim strażakom, za ofiarność i poświęcenie.

IMG 5842

IMG 5845

IMG 5847

IMG 5852

IMG 5859

IMG 5862

Opracowanie: mł. kpt. Artur Binkowski
Zdjęcia : mł. kpt. Jakub Nowak