Od dnia 17.03.2020 r. wstrzymana zostaje możliwość osobistego załatwienia spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży. Wszystkie pisma prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Komendy, faksem bądź przez platformę ePUAP.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo poprzez kontakt telefoniczny.

Zmiany wprowadzone zostają do odwołania.

Zmiana podyktowana jest troską o bezpieczeństwo oraz zminimalizowaniem możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Telefon Sekretariat: 067 22 23 300

E-mail: kppspchodziez@psp.wlkp.pl

Faks: 067 22 23 316

ePUAP: /KPPSPChodziez/skrytka

Początek strony