Aktualności i wydarzenia

W niedzielne popołudnie, 4 października 2015 r., tuż po godz. 16:00, Straż Pożarna w Chodzieży otrzymała zgłoszenie o pożarze stogu na polu, który widać z drogi ze Strzelec do Zacharzyna.

W miesiącu wrześniu 2015r. wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w ramach doskonalenia zawodowego realizowały i uczestniczyły w następujących szkoleniach, ćwiczeniach oraz warsztatach:

W dniu 13 września 2015 roku, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży, odbył się Piknik Naukowy „Woda – Dar Natury”, którego organizatorami byli:: Urząd Miejski w Chodzieży, Nadleśnictwo Podanin, Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży, Spółka Altvater, „Falck Medycyna” Spółka z o.o., przedsiębiorstwa rybackie „Karp” i „Ryba” z Oleśnicy oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

W czwartek 17 września patronat nad Chodzieżą objął św. Florian - męczennik Kościoła, opiekun licznych grup wiernych, w tym strażaków.

W miesiącu sierpniu 2015r. wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w ramach doskonalenia zawodowego realizowały i uczestniczyły w następujących szkoleniach, ćwiczeniach oraz warsztatach:

Początek strony