Aktualności i wydarzenia

W miesiącu styczniu 2015r. wszystkie zmiany służbowe JRG PSP w Chodzieży w ramach doskonalenia zawodowego realizowały i uczestniczyły w następujących szkoleniach, ćwiczeniach oraz warsztatach:

Test w komorze dymowej

W dniach: 9, 10, 11 lutego 2015r. w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 6 w Krzesinach, dla wszystkich zmian służbowych odbył się test sprawdzający wydolność strażaków oraz ich umiejętność radzenia sobie w sytuacji dużego zadymienia. Na początku strażacy musieli zaliczyć część tzw. wysiłkową, na którą składa się rowerek, bieżnia, uderzenia 15kg młotem oraz 20m wejście po drabinie. Po tej części, przechodzi się do komory dymowej składającej się z dwóch modułów, gdzie w pełnym zadymieniu oraz sztucznie wytworzonym hałasie, trzeba zaliczyć labirynt różnego rodzaju przejść, zapadni oraz ślepych korytarzy. Takie testy strażacy przechodzą co roku. 


Tekst: mł. asp. Maciej Nowak
Zdjęcia: zmiana II

kom2kom3kom4komor1

Podsumowanie roku 2014 oraz plany wspólnych ćwiczeń i określenie kierunków działań na 2015 były tematem spotkania, które odbyło się w dniu 5 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży. W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Jarosz - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej „Falck” Medycyna w Chodzieży, bryg. Przemysław Skonieczny, Komendant Powiatowy oraz jego zastępca, st. kpt. Leszek Naranowicz.

Bezpieczne ferie            Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży na zaproszenie I Liceum ogólnokształcącego w Chodzieży, przeprowadziła pogadankę na temat „Bezpiecznych ferii”. Wyznaczeni funkcjonariusze omówili i przedstawili zasady bezpiecznych ferii oraz zagrożeń jakie mogą wystąpić w tym wolnym czasie. Uczniom przybliżono zagrożenia wynikające z korzystania z zamarzniętych akwenów, udzielania pomocy osobą pod którymi załamał się lód. Omówiono również zagrożenia dot. tlenku węgla, sposobu wpływu na organizm, czynników mogących mieć wpływ na jego powstanie, a także pierwszą pomoc.

Tekst: mł.asp. Maciej Nowak
Zdjęcia: zmiana II

ferie1ferie2ferie3 ferie4

W dniu 02 lutego 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność komendy w 2014 roku.
Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny przedstawił działalność operacyjną w minionym roku (interwencje, szkolenia i ćwiczenia), sprawy kontrolno-rozpoznawcze, kadrowe, dotyczące finansów oraz nakreślił główne plany i zamierzenia na 2015 rok.

Szukaj

Statystyka

  2017 2018
Pożary   14    7
Miejscowe zagrożenie   14   32
Fałszywe alarmy    1    0
Ogółem   29   39

Aktualizacja: 24.01.2018

bip

 miniaturka czad i ogien

 miniaturka

SGSP Okladka

 

Początek strony