Aktualności i wydarzenia

W dniu 02 lutego 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność komendy w 2014 roku.
Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny przedstawił działalność operacyjną w minionym roku (interwencje, szkolenia i ćwiczenia), sprawy kontrolno-rozpoznawcze, kadrowe, dotyczące finansów oraz nakreślił główne plany i zamierzenia na 2015 rok.

W dniu 28 stycznia 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży odbyło się seminarium statystyczne z działań ratowniczo – gaśniczych.

DNI OTWARTEJ STRAŻNICY”

1 marca 2015 roku w godzinach 1000 - 1300 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Marcinkowskiego 6 w Chodzieży, kontynuowany będzie cykl zajęć edukacyjnych pod nazwą „DNI OTWARTEJ STRAŻNICY”, dotyczący zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas „DNI OTWARTEJ STRAŻNICY” wszyscy odwiedzający naszą komendę poznają specyfikę służby strażaka oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia. Zainteresowani uzyskają porady dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w domach, miejscach pracy, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, przewodów kominowych oraz sezonu zimowego. Istnieje również możliwość obejrzenia sprzętu jakim dysponują chodziescy strażacy. Funkcjonariusze zaprezentują m. in. wozy bojowe, zestawy hydrauliczne, pneumatyczne i aparaty ochrony dróg oddechowych. Każdy będzie mógł zwiedzić jednostkę ratowniczo - gaśniczą i przymierzyć ubranie specjalne strażaka.

mł. asp. Krzysztof Zawistowski

Początek strony