Dla OSP

Informacje dotyczące szkolenia

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży informuje, że planuje rozpoczęcie „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”- (dowódców  OSP), obejmujące 23 godziny teorii i 13 godzin praktyki.

 Organizacja zajęć podczas szkolenia podstawowego.

Dokumentacja KDR-a:

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. 

Początek strony