Dla OSP

Dokumentacja KDR-a:

 Organizacja zajęć podczas szkolenia podstawowego.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. 

Początek strony