Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży informuje, że planuje zorganizować kurs z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) w terminie od 17 listopada do 3 grudnia br.

Koszt udziału druha OSP przystępującego do kursu podstawowego (po raz pierwszy) wynosi 600 zł. W przypadku odnowienia tytułu około 200 zł.
Zajęcia będą odbywać się w systemie piątek, sobota, niedziela przez trzy tygodnie.
Kurs można zorganizować pod warunkiem zebrania grupy min. 15 osobowej.
Proszę o zgłoszenie (przez Naczelników OSP) liczby chętnych do dnia 26 września br.
Minimalne wyszkolenie z zakresu KPP w OSP w KSRG wynosi 4 ratowników. Jednak należy dążyć do przeszkolenia 12 ratowników, co według „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w 2013 r. pozwoli osiągnąć wymagany poziom gotowości (B), w celu zapewnienia ciągłej możliwości udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Przypominamy również, że przedmiotowy Kurs organizuje, kilka razy w roku Związek OSP RP. Informacje na ten temat przesyłane są przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chodzieży.
Sprawą z ramienia Komendy zajmuje się asp. Artur Binkowski, tel. 67 22 23 304.

Szukaj

Statystyka

  2017 2018
Pożary   77   90
Miejscowe zagrożenie  153  262
Fałszywe alarmy    11    6
Ogółem  241  358

Aktualizacja:15.07.2018

bip

 miniaturka czad i ogien

 miniaturka

SGSP Okladka

 

Początek strony