Informacje dotyczące szkolenia

PODZIAŁ NA GRUPY:

grupy

FREKWENCJA:

na dzień 14.09.

Frekwencja1

 Możliwość nadrobienia zaległości:

  • z dnia 12.09. „Agregaty prądotwórcze i oddymiające”, „Ratowniczy sprzęt mechaniczny  ” odbędą się  we wtorek 15.09. o godz. 17:00!

 

 

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

tydzień 1

tydzień 2

 

  

INFORMACJE WSTĘPNE

11 września 2020 r. rozpoczynamy „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”, obejmujące 126 godzin dydaktycznych (w tym 59 godzin teorii i 67 godzin praktyki). Zajęcia odbywać się będą w większości na terenie KP PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowsiego 6  lub w miejscach wyznaczonych przez instruktorów. Zajęcia praktyczne w komorze dymowej odbędą się w JRG nr 2 w Pile, ul. Lelewela 31.

W dniu 10 września br. (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się w tut. Komendzie spotkanie organizacyjne, gdzie zostaną przedstawione szczegóły szkolenia. Zajęcia odbywać się będą w piątki od godz. 17:00 i soboty od godz. 9:00, przez kolejne tygodnie, które planujemy zakończyć 7 listopada br.

Podczas Szkolenia praktycznego obowiązuje ubranie bojowe (ubranie specjalne, buty specjalne, hełm, rękawice).

Druhowie, którzy pragną przystąpić do szkolenia, część teoretyczną realizują sami za pomocą e-learningu oraz korzystając z wiedzy i doświadczenia naczelników własnych OSP. Do przyswojenia wymagane są prezentacje z działów: Szkolenie podstawowe cz. I, Szkolenie podstawowe cz. II, Ratownictwo techniczne, Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP, które dostępne są na stronie http://platforma.wint.pl/ po wcześniejszej rejestracji. W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt z mł. kpt. Arturem Binkowskim tel. 47 771 70 04, e-mail: artur.binkowski@psp.wlkp.pl. Poniżej umieszczona jest listę tematów jakie należy zrealizować w procesie samokształcenia.

Po ukończeniu samokształcenia planujemy przeprowadzić egzamin z części teoretycznej dnia 16 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży. Tematykę do samodzielnej realizacji należy potraktować sumiennie, gdyż do części teoretycznej egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu”.

Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny, do którego zostaną dopuszczeni druhowie, którzy:

  1. uczestniczyli w co najmniej 80% jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych objętych programem,
  2. otrzymali zaliczenia z części teoretycznej egzaminu,
  3. przejdą ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej z wynikiem pozytywnym (test wydolnościowy i ćwiczenie).

Skierowania na szkolenie (wypełnionych w całości wg załączonego wzoru) oraz kserokopię badań lekarskich, należy dostarczyć ostatecznie do dnia 11 września br.

W szkoleniu może uczestniczyć max. 40 osób. Kierowani na w/w szkolenie muszą być w wieku 18 – 65 lat, (osoby, które do dnia 11 września 2020 r. nie ukończyły 18 lat, nie mogą być przyjęte na szkolenie).

temety do samorealizacji

Początek strony