W czwartek 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyła się uroczystość z okazji zakończenia i pożegnania klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu pożarniczo-ratowniczym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Wicestarosta Powiatu Chodzieskiego – Mirosław Juraszek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży, była Dyrektor ZSP – Mirosława Kutnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ZSP im. Hipolita Cegielskiego - Lucyna Sworowska, Z-ca Dyrektora ZSP im. Hipolita Cegielskiego - Katarzyna Kulczyńska-Śróda, nauczyciele oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

Spotkanie rozpoczął gospodarz obiektu st. kpt. Ryszard Skiba, który wręczył następnie dyplomy wszystkim uczniom gratulując ukończenia szkoły oraz życząc powodzenia na maturze i w dorosłym życiu.

Klasa o profilu ratowniczo – pożarniczym to wprowadzona kilka lat temu innowacja w systemie nauczania w powiecie chodzieskim. Dzięki współpracy ze strażą pożarną ZSP w Chodzieży mógł zaproponować młodzieży ciekawy profil kształcenia. Skorzystali z niego ci, którzy swoją przyszłość widzą w służbach mundurowych lub ratownictwie.

Podczas uroczystości wręczono „Honorowe Medale Hipolita” szczególnie zasłużonym dla placówki szkolonej. Odznaczeni zostali: Mirosława Kutnik była Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ZSP im. Hipolita Cegielskiego oraz mł. asp. Artur Binkowski były nauczyciel klas mundurowych o profilu ratowniczo – pożarniczym.


Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: Edyta Jurgowiak. 

01

02

03

04

05

06

07

08

Początek strony