4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, który nazywany jest również Dniem Św. Floriana, patrona strażaków. W tym dniu oddajmy hołd poległym strażakom oraz wyrażamy szacunek za ich trud i narażanie życia. 

 

Jak co roku w Chodzieży strażacy funkcjonariusze i ochotnicy z całego powiatu chodzieskiego spotykają się na uroczystej mszy świętej w kościele kolegiackim w Chodzieży, któremu patronuje święty Florian. Od 2015 roku Św. Florian jest również patronem miasta Chodzieży. W dniu 4 maja 2017 roku w uroczystościach uczestniczyli m.in.: 

•    Julian Hermaszczuk - Starosta Chodzieski,

•    Mirosław Juraszek - Wicestarosta Chodzieski,

•    Jacek Gursz - Burmistrz Miasta Chodzieży,

•    Piotr Witkowski – Z-ca Burmistrza Miasta Chodzieży,

•    st. bryg. w st. spocz. Andrzej Waligórski – były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

•    st. kpt. Ryszard Skiba - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

•    dh Zenon Nowicki – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego,

•    dh Artur Binkowski - prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chodzieży.

Ponadto we mszy świętej wzięły udział poczty sztandarowe, orkiestra dęta, samorządowcy, strażacy, harcerze, uczniowie chodzieskich szkół oraz mieszkańcy miasta.

Po mszy zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową „W Hołdzie Strażakom Ziemi Chodzieskiej”, przez delegacje z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży, Związku OSP RP powiatu chodzieskiego, Koła Emerytów PSP w Chodzieży, OSP w Chodzieży oraz Starosty Chodzieskiego i Burmistrza Chodzieży.

Na zakończenie ks. kanonik Ireneusz Szypura – kapelan chodzieskich strażaków, serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom mszy św. za udział i zaangażowanie.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: st. asp. Dominik Gapiński.

01

 

 

03

 

 

04

 

05

 

06

 

07

 

02

Początek strony