W czwartek 18 maja 2017 roku na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży odbyła się uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystość ta była okazją do podziękowania strażakom za ich ciężką i trudną pracę, wręczenia wyróżnień oraz awansów.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego, emerytowani funkcjonariusze PSP, poczet sztandarowy z chodzieskiej komendy oraz zaproszeni goście, których przywitał Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży st. kpt. Ryszard Skiba. Na uroczystość przybyli goście w osobach:

 • mł. bryg. Maciej Brzeziński – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • st. bryg. w st. spocz. Andrzej Waligórski – były Komendant Wojewódzki PSP w Pile,
 • Julian Hermaszczuk – Starosta Powiatu Chodzieskiego,
 • Kinga Buszkiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Mirosław Juraszek – Wicestarosta Powiatu Chodzieskiego,
 • Wojciech Burzyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • Piotr Witkowski – Zastępca Burmistrza Miasta Chodzież,
 • Katarzyna Staśkowiak – Sekretarz Gminy Chodzież,
 • Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin,
 • Marcin Sokołowski – Wójt Gminy Budzyń,
 • Eugieniusz Kucner – Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin,
 • podinsp. Przemysław Kozioł – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży,
 • Lucyna Sworowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
 • Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz Nadleśnictwa Sarbia i Podanin,
 • dh Zenon Nowicki – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
 • dh Artur Binkowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • Prezesi i Komendanci Miejsko-Gminni OSP powiatu chodzieskiego.

Podczas uroczystości wręczono medale, odznaczenia, awanse w stopniu oraz awanse służbowe:


Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”,

 • st. ogn. Piotr Dziekan

Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:

 • ogn. Piotr Haładuda

Dyplom Komendanta Głównego PSP

 • asp. sztab. Paweł Felsk

 

Awanse w stopniach: 

stopień aspiranta:

- mł. asp. Jakub Nowak

- mł. asp. Artur Binkowski

stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Rafał Rochowiak

stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Daniel Chołody
- sekc. Mariusz Pacholski
- sekc. Paweł Ślebioda

sekcyjny:

- st. str. Krzysztof Majewski
- st. str. Marcin Wardak

Ponadto decyzjami Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży na wyższe stanowiska służbowe mianowano 15 strażaków.

Należy nadmienić, że 4 maja 2016 r. na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste nadanie pierwszych stopni oficerskich funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, podczas których absolwentowi Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego niestacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej asp. Maciejowi Nowakowi został nadany stopień młodszego kapitana.

Następnie głos zabrali: przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Maciej Brzeziński, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Zenon Nowicki, a na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży st. kpt. Ryszard Skiba, który składając strażakom okolicznościowe życzenia, pogratulował również wyróżnień i awansów.


Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: Edyta Jurgowiak.

DzienStraz2017 2DzienStraz2017 4

DzienStraz2017 1

 

DzienStraz2017 3

DzienStraz2017 10

DzienStraz2017 11

DzienStraz2017 9

DzienStraz2017 5

DzienStraz2017 7

DzienStraz2017 6

 

Początek strony