dniu 2 czerwca 2017 roku zamiana służbowa nr 3 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży uczestniczyła w pogadance przy ulicy Reymonta w Chodzieży. Strażacy edukowali przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 5 z Chodzieży "Pod żaglami piątki".

W pogadance brało udział około 60 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas spotkania omówiono m.in. charakterystykę pracy strażaka oraz narzędzia pracy, które są używane podczas zdarzeń, zagrożenia występujące na drodze oraz na strzeżonych i niestrzeżonych akwenach wodnych. Ponadto opowiedziano o tym jak bezpiecznie postępować podczas zabaw na w/w obiektach w okresie wakacji letnich.

Spotkanie odbyło się w ramach kampaniami społecznych: „BEZPIECZNE WAKACJE”, „ZGAŚ RYZYKO” oraz „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą!  Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (nawet na moment nie spuszczaj ich z oka) również gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem!

Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

Opracowanie i zdjęcia:  sekc. Filip Pachowicz. 

01

 

02

 

 

03

 

04

 

 

Początek strony