W dniu 8 czerwca 2017 roku mł. ogn. Tomasz Górniak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chodzieży uczestniczył w zajęciach edukacyjnych w siedzibie OHP w Szamocinie, w których wzięło udział 17 uczniów oraz ich wychowawcy.

 

Podczas wykładu zostały omówione zasady bezpieczeństwa w czasie burzy, podczas przebywania nad wodą jak również pokazano postępowanie z poszkodowanym przy zatrzymania krążenia i zachłyśnięciu u osoby dorosłej i dziecka.

Spotkanie odbyło się w ramach kampaniami społecznych: „BEZPIECZNE WAKACJE”, „ZGAŚ RYZYKO” oraz „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą!  Najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej!

Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

Opracowanie:  mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: OHP w Szamocinie. 

1

 

2

 

3

 

Początek strony