Straż Pożarna w Chodzieży w dniu 9 czerwca 2017 r  o godz. 21:29 otrzymała zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Stróżewice. Dom znajduje się w lesie i objęty jest w całości pożarem.

Na miejsce zadysponowano zastępy 4 zastępy z JRG Chodzież, jeden z OSP Stróżewo i jeden  z OSP Budzyń. Na zabezpieczenie rejonu ściągnięto strażaków z dyżuru domowego oraz zastęp  z OSP Milcz.
Strażacy zastali palący się dach budynku oraz część powierzchni parteru. Zakład Energetyczny odłączył zasilanie w energię elektryczną w całej miejscowości. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty aparaty powietrzne podali trzy prądy gaśnicze w natarciu na palący się budynek. Ze względu na zagrażający, zawalający się strop oraz przechylony komin nie wprowadzono ratowników do budynku. Rozbiórki konstrukcji dachowej i pochylonego komina dokonano z kosza podnośnika hydraulicznego. Po usunięciu zagrażających elementów konstrukcji wprowadzono do środka ratowników w celu odgruzowania i przeszukania pomieszczeń budynku z kamerą termowizyjną pod kątem wykluczenia obecności mieszkańców lub osób postronnych. Nikogo nie odnaleziono.
Przedstawiciel Nadleśnictwa Sarbia wspólnie z Kierującym Działaniami podjęli decyzję o oboraniu działki (przy pomocy ciągnika rolniczego) dookoła spalonego domu, w celu wyeliminowania przedostania się ognia do lasu.
Na miejsce pożaru przybyła Policja, Oficer Operacyjny, Wójt i Z-ca Wójta Gminy Chodzież, przedstawiciel Nadleśnictwa Sarbia, przedstawieciel Nadzoru Budowlanego.

Dom w lesie1

Dom w lesie2

Dom w lesie3

Dom w lesie4

Opracowanie i zdjęcia: Artur Binkowski

Początek strony