W dniach 5, 6, 12 i 13 września 2017 roku przeprowadzono rozpoznania operacyjne połączone z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do obiektów zabytkowych - wytypowanych budynków sakralnych na terenie powiatu chodzieskiego.

     W rozpoznaniach wzięli udział  strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży, Ochotniczej Straży Pożarnej z Zacharzyna i Lipiej Góry. Kontrolą objęto kościoły w Budzyniu, Szamocinie, Zacharzynie i Lipiej Górze.

     Podczas rozpoznania sprawdzono występowanie potencjalnych utrudnień w przypadku prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektów, układem pomieszczeń, występującymi zagrożeniami oraz skontrolowali obecny stan zabezpieczeń przeciwpożarowych z obowiązującymi przepisami. Na miejscu sprawdzone zostały również możliwości taktyczne podnośnika hydraulicznego z JRG PSP w Chodzieży oraz sprawdzono stan techniczny i sprawność  hydrantów zewnętrznych naziemnych zlokalizowanych przy kościołach.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży.

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

Początek strony