W niedzielę 17 września 2017 roku, na terenie MOSiR w Chodzieży, odbyła się trzecia edycja Pikniku Naukowego pod hasłem „Flora i Fauna”.

     Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w Chodzieży, Urząd Gminy Chodzież, Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Podanin, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, Chodzieski Dom Kultury, Chodzieski Klub Gospodarczy, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Pokrzywdzonych w Chodzieży, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży, Sołectwo Strzeleckie, Sołectwo Zacharzyn, Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, ANTSERWIS Zakład Usług Antenowych, Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży, ENERIS Surowce Altvater Piła Sp. z o.o., NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolski Chodzież, przedsiębiorstwa rybackie „Karp” i „Ryba” z Oleśnicy, Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk w Chodzieży, Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki, Niepubliczne Przedszkole nr 4 pod Dębusiem Olbrzymkiem, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży  oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

    Impreza skierowana była do całych rodzin, ale najwięcej atrakcji czekało dzieci i młodzież, które mogły między innymi zobaczyć eksperymenty przyrodnicze, obejrzeć sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zobaczyć żywe karpie i jesiotry, potrzymać na ręce ptaki drapieżne czy wziąć udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. 

    Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży, zorganizowała stoisko informacyjno-edukacyjne w ramach ogólnopolskich akcji edukacyjno-informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo - nad wodą”, nad którą patronat  objął Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwiedzając stoisko strażackie można było m.in. dowiedzieć się jakie zagrożenia niesie ze sobą tzw. „cichy zabójca”, czyli tlenek węgla potocznie zwany czadem oraz sposobami zabezpieczania się przed tym zagrożeniem. Ponadto przewodnim tematem były porady związane z przyrodą i zwierzętami, m.in. bezpieczne zachowywanie się przy owadach błonkoskrzydłych, agresywnych zwierzętach, w czasie burz i porywistych wiatrów, podczas wypoczynku nad wodą czy zasady postępowania w przypadku zagubienia się w lesie.

W trakcie pikniku naukowego można było wylosować ciekawe nagrody, w tym m.in. jednodniową specjalną wycieczkę do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Strażackie stoisko edukacyjno-informacyjne odwiedziło około 500 osób. 

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: ogn. Marcin Tutak (zdjęcie nr 1) oraz mł. bryg. Leszek Naranowicz (zdjęcia nr: 2,3,4).

plakat piknik 3

 

01

 

02

 

03

 

04

 

Początek strony