30 września 2017 roku w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyły się warsztaty kronikarskie zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP. Inicjatorem spotkania była druhna Ewa Burzyńską (OSP Lipia Góra).

Zajęcia prowadzili członkowie Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego: Bogdan Siwiński oraz Małgorzata Judasz. Na warsztaty przybyło 18 druhen i druhów, w tym przedstawiciele innych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Uczestnicy otrzymali szereg cennych wskazówek jak prawidłowo dokumentować wydarzenia w kronikach. Prezentowali również swoje kroniki. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, które przekazało Starostwo Powiatowe z Chodzieży, Miasto oraz Gmina Chodzież, Gmina Szamocin i Biblioteka Publiczna w Chodzieży.

Opracowanie i zdjęcia:
dh Ewa Burzyńska, członek prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży.

warsztay kronikarzy1

warsztay kronikarzy3

warsztay kronikarzy4

warsztay kronikarzy5

Początek strony