Informujemy, że planuje rozpoczęcie „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”- (dowódców  OSP), obejmujące 23 godziny teorii i 13 godzin praktyki.

Szkolenie rozpocznie się 23 czerwca br. o godz. 17.00 w KP PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowskiego 6. Zajęcia planujemy przeprowadzić w piątki i soboty. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin teoretyczny. Do egzaminu dopuszczeni zostaną słuchacze, którzy uczestniczyli w co najmniej 85 % zajęć.

Kandydat na szkolenie powinien posiadać skierowanie oraz:
 - wiek - nie przekroczone 65 lat;
 - minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 - potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

Kartę skierowania można pobrać w wsoim OSP i należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca br.
Z ramienia KP PSP w Chodzieży, sprawę prowadzi asp. Artur Binkowski, tel. 67 222 33 04.

Plan nauczania:

L.p. Temat T P R
1. Struktura i organizacja KSRG 2 - 2
2. Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej - 4 4
3. Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych 2 - 2
4. Kierowanie działaniami ratowniczymi 2 1 3
5. Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych 2 2 4
6. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym 2 1 3
7. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno – ekologicznych 2 - 2
8. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych 2 - 2
9. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi 1 - 1
10. Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami 1 - 1
11. Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych 2 - 2
12. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania 1 4 5
13. Współpraca z mediami 1 1 2
14. Egzamin 3 - 3
Razem 23 13 36

Szukaj

Statystyka

  2016 2017
Pożary   65  73
Miejscowe zagrożenie  169  127
Fałszywe alarmy    7   10
Ogółem  241  211

Aktualizacja: 27.06.2017

bip

 miniaturka czad i ogien

 miniaturka

SGSP Okladka

 

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com