EGZAMIN PRAKTYCZNY 4 listopada 2017 r.

Harmonogram egzaminu:

godz. 9:00 Grupa 1

godz. 9:50 Grupa 2

godz. 10:30 Grupa 3

Obowiązuje umundurowanie bojowe.

 

 

W związku z przeprowadzonym egzaminem teoretycznym proszę o kontakt dh Agatę Zagozdę z OSP Chodzież.

Przypominam o koniecznośći odrobienia zajęć przez osoby które przekroczyły nieobecności 20 %. Jest to czynnik konieczny do odpuszczenia do egzaminu praktycznego.

 

Podział na grupy:

GRUPA 1

OSP Brzekiniec
OSP Budzyń
OSP Dziewoklucz
OSP Sokołowo
OSP Chodzież
OSP Stróżewo
OSP Zacharzyn

GRUPA 2

OSP Margonin
OSP Zbyszewice
OSP Laskowo
OSP Lipa-Nowy Dwór

GRUPA 3

OSP Lipia Góra
OSP Szamocin

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży informuje, że planuje rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” (według nowego programu z 2015 r.), obejmujące 126 godzin dydaktycznych (w tym 59 godzin teorii i 67 godzin praktyki). Zajęcia odbywać się będą w większości na terenie KP PSP w Chodzieży, ul Marcinkowsiego 6 lub w miejscach wyznaczonych przez instruktorów. Zajęcia praktyczne w komorze dymowej odbędą się w JRG nr 2 w Pile, ul. Lelewela 31.W dniu 15 września br. o godz. 17:00 odbędzie się w tut. Komendzie spotkanie organizacyjne, gdzie zostanie przedstawiony dalszy harmonogram szkolenia (część praktyczna). Wstępnie planujemy spotkania w piątki od godz. 17:00 i soboty od godz. 9:00, przez kolejne tygodnie do dnia 18 listopada br. Podczas Szkolenia praktycznego obowiązuje ubranie bojowe.

Druhowie, którzy pragną przystąpić do szkolenia, część teoretyczną przyswajają sami za pomocą e-learningu. Do przyswojenia wymagane są prezentacje z działów: Szkolenie podstawowe cz. I, Szkolenie podstawowe cz. II, Ratownictwo techniczne, Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP, które dostępne są na stronie http://platforma.wint.pl/, po wcześniejszej rejestracji. W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt z asp. Arturem Binkowskim. Poniżej przesyłamy listę tematów jakie należy zrealizować w procesie samokształcenia.


Po ukończeniu samokształcenia planujemy przeprowadzić egzamin z części teoretycznej dnia 13 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży. Tematykę do samodzielnej realizacji należy potraktować sumiennie, gdyż „do części teoretycznej egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu”.
Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny, do którego zostaną dopuszczeni druhowie, którzy:
a) uczestniczyli w co najmniej 80% jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych objętych programem,
b) otrzymali zaliczenia z części teoretycznej egzaminu,
c) przejdą ćwiczenia praktyczne z wynikiem pozytywnym (test wydolnościowy i ćwiczenie)
w komorze dymowej.


Skierowania na szkolenie proszę przekazać przez Komendantów Gminnych Związku OSP RP do dnia 8 września br. i nie przekraczania tego terminu ze względów organizacyjnych. W szkoleniu może uczestniczyć max. 30 osób. Można kierować kilka osób z danej jednostki, jednak w przypadku dużego zainteresowani należy się liczyć z tym, że nie wszyscy zostaną zakwalifikowani na kurs. 
Kierowani na w/w szkolenie muszą być w wieku 18 – 65 lat, (osoby, które do dnia 15 września 2017 r. nie ukończyły 18 lat, nie mogą być przyjęte na szkolenie).
Sprawę prowadzi asp. Artur Binkowski tel. 67 222 33 04.

 

L.p.

Temat

T

1.

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności

2

2.

Służba wewnętrzna. Musztra

1

3.

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

2

4.

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

2

5.

Drabiny pożarnicze przenośne

1

6.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny

2

7.

Ubrania ochronne

1

8.

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

1

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

2

10.

Podstawy fizykochemii spalania

2

11.

Spalanie wybuchowe

2

12.

Pożar i jego rozwój

2

13.

Materiały niebezpieczne

1

14.

Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

1

15.

Zadania strażaków w zastępie

1

16.

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

1

17.

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

1

18.

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

1

19.

Formy działań gaśniczych

1

20.

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

2

21.

Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym

2

22.

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

2

23.

Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny

1

24.

Budowa pojazdów samochodowych

2

25.

Ratownicze zestawy hydrauliczne

2

26.

Ratownicze zestawy pneumatyczne

2

27.

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

1

28.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

2

29.

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

1

30.

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

31.

Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

1

32.

Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

2

33.

Zjawisko powodzi

1

34.

Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

3

35.

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1

36.

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

1

37.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

38.

Egzamin

2

 

Razem

59

 

 

 

 

GRAFIK ZAJĘĆ

 

 

Data

Godziny od - do

 

Temat zajęć

Stopień, imię i nazwisko wykładowcy, instruktora

 
 

03.11.2017 (piątek)

17:00

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

sekc. Krzysztof Majewski

 

17:45

 

17:50

   

18:35

 

18:40

   

19:25

 

19:30

   

20:15

   

04.11.2017 (sobota)

9:00

 

Egzamin

asp. Artur Binkowski

asp. Bartłomiej Braszak

st. asp. Dominik Gapiński

mł. asp. Bartosz Burzyński

 

9:45

 

9:50

 

Egzamin

 

10:25

 

10:30

 

Egzamin

 

11:15

 

11:20

 

Egzamin

 

12:05

 

Szukaj

Statystyka

  2017 2018
Pożary   77   90
Miejscowe zagrożenie  153  262
Fałszywe alarmy    11    6
Ogółem  241  358

Aktualizacja:15.07.2018

bip

 miniaturka czad i ogien

 miniaturka

SGSP Okladka

 

Początek strony