Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży informuje, że planuje zorganizować kurs z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) w terminie od 17 listopada do 3 grudnia br.

Koszt udziału druha OSP przystępującego do kursu podstawowego (po raz pierwszy) wynosi 600 zł. W przypadku odnowienia tytułu około 200 zł.
Zajęcia będą odbywać się w systemie piątek, sobota, niedziela przez trzy tygodnie.
Kurs można zorganizować pod warunkiem zebrania grupy min. 15 osobowej.
Proszę o zgłoszenie (przez Naczelników OSP) liczby chętnych do dnia 26 września br.
Minimalne wyszkolenie z zakresu KPP w OSP w KSRG wynosi 4 ratowników. Jednak należy dążyć do przeszkolenia 12 ratowników, co według „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w 2013 r. pozwoli osiągnąć wymagany poziom gotowości (B), w celu zapewnienia ciągłej możliwości udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Przypominamy również, że przedmiotowy Kurs organizuje, kilka razy w roku Związek OSP RP. Informacje na ten temat przesyłane są przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chodzieży.
Sprawą z ramienia Komendy zajmuje się asp. Artur Binkowski, tel. 67 22 23 304.

Szukaj

Statystyka

  2016 2017
Pożary  120  109
Miejscowe zagrożenie  466  370
Fałszywe alarmy   17   17
Ogółem  603  496

Aktualizacja: 16.12.2017

bip

 miniaturka czad i ogien

 miniaturka

SGSP Okladka

 

Początek strony