Czym jest tlenek węgla?

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, jest gazem:

 • silnie trującym,
 • bezbarwnym,
 • bezwonnym,
 • nieco lżejszym od powietrza,
 • łatwo miesza się z powietrzem,
 • łatwo rozprzestrzenia się w powietrzu.

Kiedy i gdzie powstaje?

Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw np.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania materiału palnego. Może to wynikać z braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca. Czad (tlenek węgla) może powstać także w czasie pożaru.

Jak się bronić przed zaczadzeniem?

Pamiętaj, aby:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia:
  • gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące,
  • gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy,
  • zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek dokonać kontroli stanu technicznego przewodów kominowych nie rzadziej niż raz w roku,
 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
 • użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania;
 • zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piecyki gazowe),
 • zainstalować czujki tlenku węgla,
 • nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • lekkie zatrucie - lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie,
 • średnie zatrucie - nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca,
 • ciężkie zatrucie - drgawki, utrata przytomności.

Jak postępować w przypadku zaczadzenia?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112).

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

źródło: www.zgasryzyko.pl

asp. Krzysztof Zawistowski

Szukaj

Statystyka

  2017 2018
Pożary   65   60
Miejscowe zagrożenie   98  173
Fałszywe alarmy    9    4
Ogółem  172  237

Aktualizacja:27.05.2018

bip

 miniaturka czad i ogien

 miniaturka

SGSP Okladka

 

Początek strony