Porady

   Wakacje to beztroski czas zabawy oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, wczasach rodzinnych. Właściwe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwe zachowanie się dzieci oraz osób dorosłych nad wodą czy też w lesie jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

   W 2019 roku w Polsce odnotowano prawie 56 tysięcy pożarów traw i nieużytków rolnych. Pomimo ciągłych apeli i próby wytłumaczenia jak niebezpieczne mogą być takie pożary, m.in. poprzez informowanie w ramach  kampanii „Stop pożarom traw!”, najczęściej dochodzi do tych zdarzeń na przełomie zimy i wiosny. Przyczyną tych pożarów niejednokrotnie są podpalenia, ale nie tylko.

   Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować zimą w tym w okresie ferii zimowych

Pamiętaj zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność!

Początek strony