Gaśnice proszkowe:

To najpopularniejszy typ gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany za pomocą sprężonego gazu. Przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B, C lub B, C w zależności od rodzaju użytego proszku. Zaletą gaśnic proszkowych jest możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Stosowane są do zabezpieczania:

 • obiektów użyteczności publicznej,
 • hal przemysłowych i magazynowych,
 • transportu samochodowego, kolejowego i wodnego,
 • garaży, kotłowni i piwnic.

Niewskazane jest gaszenie urządzeń mechanicznych w ruchu, ponieważ mogą spowodować ich zatarcie. Gaśnicami proszkowymi nie wolno gasić pożarów olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.

Gaśnice wodno – pianowe:

To typ gaśnic, gdzie środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza, która powstaje z koncentratu środka pianotwórczego i wody. Piana uwalniana jest ze zbiornika pod wpływem sprężonego gazu. Gaśnice pianowe idealnie nadają się do gaszenia pożarów grupy A i B. Stosowane są często do gaszenia pożarów spowodowanych spalaniem paliw, farb, lakierów oraz olejów. Znajdują szerokie zastosowanie w:

 • obiektów użyteczności publicznej,
 • pomieszczeniach biurowych,
 • halach produkcyjnych,
 • szkołach,
 • magazynach cieczy palnych,
 • portach lotniczych,
 • restauracjach i kuchniach domowych.

W porównaniu z gaśnicami proszkowymi, gaśnice pianowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze. Tradycyjnych gaśnic pianowych nie wolno używać do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, gdyż strumień piany doskonale przewodzi prąd. Wyjątkiem od tej reguły są nowoczesne gaśnice, gwarantujące użytkownikowi bezpieczeństwo przy napięciu do 1000 V i zachowaniu odległości 1 m od gaszonego przedmiotu. Gaśnicą wodną pianową i płynową nie wolno gasić ciał reagujących chemicznie z wodą.

Gaśnice śniegowe (CO2):

Typ gaśnic, gdzie środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla (CO2). Służą do gaszenia pożarów z grupy B. Znajdują szczególne zastosowanie wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych nie jest wskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i wszelkie zabrudzenia, np. w:

 • lakierniach,
 • energetyce, przemyśle petrochemicznym,
 • halach przemysłowych.

Nie pozostawiają śladów po użyciu środka gaśniczego, mają jednak mniejszą skuteczność gaszenia w porównaniu z innymi gaśnicami o podobnej masie.

Działanie gaśnicze polega na zmniejszeniu stężenia procentowego tlenu w powietrzu, ale także na znacznym obniżeniu temperatury. Z tego powodu używając gaśnic śniegowych, należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte części ciała, gdyż mogą ulec odmrożeniu. Również dlatego nie należy gasić tymi gaśnicami ludzi.

Gaśnice wodno – mgłowe:

To wyjątkowy typ gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest woda zdemineralizowana. Unikatowa technologia wytwarzania z niej ekologicznej mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożary.

Doskonale nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń.

Stosowane są do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności:

 • pomieszczeń biurowych, archiwów, szkół,
 • przychodni medycznych,
 • kancelarii prawnych,
 • pomieszczeń gastronomicznych,
 • kuchni domowych.

Skutecznie gaszą nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego.

Jak właściwie dobrać sprzęt gaśniczy?

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o możliwości ugaszenia pożaru z użyciem gaśnicy jest jej skuteczność gaśnicza. Na etykiecie każdej gaśnicy znajduje się informacja o grupach pożarowych, które można gasić przy jej użyciu. Dodatkowo dla grup pożarów A, B oraz F określona jest wielkość pożaru testowego, np. 5A, 34B, 25F, jaki może być nią ugaszony (wymagania i przebieg testów dla poszczególnych pożarów testowych określa Polska Norma PN-EN 3-7). Badania takie przeprowadzają uprawnione do tego instytuty. Pozytywny wynik testów jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu dopuszczającego daną gaśnice do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Im wyższa wartość skuteczności gaśniczej tym większy pożar można ugasić, a skuteczność gaśnicza nie idzie w parze z wielkością gaśnicy.

Ze względu na rodzaj palącego się materiału, pożary dzieli się na następujące grupy:

A - Pożary ciał stałych (np. drewna, papieru, węgla, tkaniny, słomy).

B - Pożary cieczy i materiałów stałych topiących się (np. nafty, benzyny, alkoholi, parafiny, farb).

C - Pożary gazów (np. gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu).

D - Pożary metali (np. magnez, sód, aluminium, uran).

F - Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych (np. rozgrzanego oleju jadalnego).

Zasady użycia sprzętu gaśniczego:

 • Podręczny sprzęt gaśniczy jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku. Jego główną cechą jest niewielka waga oraz prostota w użyciu, co umożliwia stosowanie go przez osoby dorosłe bez specjalistycznego przeszkolenia.
 • Sprzęt ten powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.
 • Sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki, promienie słoneczne).
 • Przed użyciem sprzętu gaśniczego należy poprawnie ocenić sytuację oraz ryzyko. W razie konieczności zaalarmować osoby zagrożone i wezwać straż pożarną.
 • Podczas gaszenia pożaru czas działa na niekorzyść gaszącego. W razie możliwości należy poprosić o pomoc inne osoby. W ten sposób zyskuje się na czasie i zwiększa skuteczność akcji gaśniczej.
 • Zawsze należy dobrać odpowiedni rodzaj gaśnicy do typu pożaru. Gaśnica typu BC nie poradzi sobie z pożarami materiałów z grupy A, a to zmniejsza szanse na ugaszenie pożaru w jego początkowej fazie.
 • Przed przystąpieniem do gaszenia należy upewnić się, czy urządzenie, w którego rejonie powstał pożar, nie jest podłączone do prądu elektrycznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy użyć gaśnic przystosowanych do gaszenia urządzeń będących pod napięciem.
 • W czasie akcji gaśniczej należy kierować środek gaśniczy na źródło ognia.
 • Nigdy nie należy kierować środka gaśniczego pod wiatr, tylko zgodnie z jego kierunkiem.
 • Po zakończeniu gaszenia może dojść do ponownego zapłonu. Warto wtedy dysponować rezerwą środka gaśniczego.
 • Po każdym wykorzystaniu niezwłocznie powinno się oddać gaśnice do serwisu, gdyż tylko sprawna gaśnica pomoże przy następnym pożarze.

Jak zachować się w razie pożaru?

 • Niezwłocznie zaalarmuj wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, przy użyciu wszystkich dostępnych środków.
 • Wezwij straż pożarną.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:

 • Wybrać numer alarmowy (998 lub 112). Po zgłoszeniu się dyżurnego, należy spokojnie i wyraźnie podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
 • Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, ponieważ przyjmujący może zażądać potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonieni oraz dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
 • Rozpocznij gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Udziel pomocy osobą zagrożonym, rozpocznij ewakuację ludzi i mienia.

Prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą przy podejmowaniu decyzji. Nie wolno dopuścić do powstania paniki, która może ogarnąć ludzi będących w sytuacji zagrożenia. Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia, kierując się, zgodnie z oznakowaniem, do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników, strażaków, pracowników służby zabezpieczania obiektu.

Kiedy ugaszenie pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym jest niemożliwe:

 • Wyjdź na zewnątrz budynku lub zejdź na piętro poniżej palącego się mieszkania.
 • Nie wolno zjeżdżać windami, nie należy bez potrzeby otwierać drzwi lub okien, ponieważ dostarczanie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru.
 • Jeżeli opuszczenie mieszkania jest niemożliwe, zbierz domowników w jednym pomieszczeniu, najlepiej z oknem i telefonem.
 • Uszczelnij drzwi pomieszczenia, w którym przebywasz, aby dym nie przedostawał się do środka. Jeżeli to możliwe – zasłoń usta mokrą tkaniną i zmocz ubranie.
 • Można też owinąć się mokrą, grubą tkaniną z naturalnych materiałów.

Instrukcja obsługi gaśnicy - przeczytaj i postępuj według instrukcji na gaśnicy:

 • Wyrwij zabezpieczenie – zawleczkę.
 • Skierują końcówkę wylotową na źródło ognia.
 • Naciśnij dźwignię spustową, aby uwolnić środek gaśniczy.
 • Omiataj strumieniem środka gaśniczego źródło ognia dopóki ogień nie zgaśnie. Trzymaj gaśnice pionowo, zaworem w górę.

Gaszenie należy zaczynać w bezpiecznej odległości od ognia, stopniowo zbliżając się w miarę przygasania. Po ugaszeniu zwróć uwagę, czy ogień nie powstaje na nowo. Jeżeli tak to konieczne jest ponowne użycie gaśnicy.

Gdzie kupić gaśnice?

Przy wyborze gaśnicy nie kierujmy się tylko ceną – na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. W gaśnicę najlepiej zaopatrzyć się w sklepie specjalizującym się w sprzedaży sprzętu gaśniczego. Informację o najbliższym sklepie można uzyskać w każdej placówce straży pożarnej. Wtedy mamy pewność, że jest to gaśnica dobra, sprawna, z certyfikatem i personel systematycznie sprawdza jej ważność. Gaśnice kosztują tam nie więcej niż w markecie, a mniej niż w innych sklepach. Mamy tam możliwość zapoznania się z różnymi produktami i wybrania najbardziej odpowiedniego, możemy liczyć też na doradztwo obsługi.

źródło: www.zgasryzyko.pl

asp. Krzysztof Zawistowski

Szukaj

Statystyka

  2017 2018
Pożary   93  122
Miejscowe zagrożenie  319  498
Fałszywe alarmy   16   14
Ogółem  428  634

Aktualizacja:18.10.2018

logo czujka

bip

 miniaturka czad i ogien

 miniaturka

informator bezpieczne wakacje

 

Początek strony