Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży

SKIBA Ryszard nowe

 st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

tel.:  67 222 33 00

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży

 NARANOWICZ Leszek nowe

mł. bryg. mgr inż. Leszek Naranowicz

tel.:  67 222 33 00

 Wydział operacyjno-szkoleniowy

 

Naczelnik Wydziału

asp. mgr Artur Binkowski

 Oficer Prasowy

tel.:  67 222 33 04

tel.: +48 661 955 731

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

tel. 67 222 33 10

 

mł. asp. Dominik Wróbel-Kowalski

 

 

mł. asp. Cezary Krukowski

 

  

st. ogn. Marcin Tutak

 

  
st. sekc. mgr Paweł Rybakowski

 

Sekcja do spraw kontrolono-rozpoznawczych

 

Starszy inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych
asp. Jakub Nowak

Drugi Oficer Prasowy

tel.:  67 222 33 05

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowych

 Starszy technik ds. kadrowych
st. sekc. mgr Barbara Jeska-Sell

tel.:  67 222 33 03

Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacji i archiwizacji

Rybiska 

Starszy specjalista
 mgr Żaneta Rybińska

tel.:  67 222 33 00

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kwatermistrzowskich

Młodszy technik
st. str. mgr inż. Marta Łochowicz

tel.:  67 222 33 08

Samodzielne stanowisko pracy do spraw finansów

 

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

tel.:  67 222 33 07

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY I SŁUŻBY

Szukaj

Statystyka

  2018 2019
Pożary   40   39
Miejscowe zagrożenie   98   93
Fałszywe alarmy    2    3
Ogółem  140  135

Aktualizacja:24.03.2019

CZUJKA miniaturka ta 2018

bip

 

 miniaturka

informator bezpieczne wakacje

 

Początek strony