Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży

Skiba R mł.bryg 2 300x367 200x245

 mł. bryg. mgr inż. Ryszard Skiba

tel.:  47 77 17 000

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży

 NARANOWICZ Leszek nowe

mł. bryg. mgr inż. Leszek Naranowicz

tel.:  47 77 17 000

 Wydział operacyjno-szkoleniowy

  Binkowski A mł.kpt 200x267

Naczelnik Wydziału

mł. kpt. mgr Artur Binkowski

 Oficer Prasowy

tel.:  47 77 17 004

tel.: +48 661 955 731

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

tel. 47 77 17 010

Krukowski C 200x267

 asp. Cezary Krukowski

 

Tutak 200x267 jasnosc

mł. asp.  Marcin Tutak

 

Rybakowski 2 199x265

mł. ogn. mgr Paweł Rybakowski

 

Pachowicz 199x265

mł. ogn. mgr Filip Pachowicz 

 

Sekcja do spraw kontrolono-rozpoznawczych

 Nowak J mł.kpt 200x237

Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł. kpt. inż. Jakub Nowak

Drugi Oficer Prasowy

tel.:  47 77 17 005

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowych

Jeska Sell 200x267

 Starszy technik ds. kadrowych
mł. ogn. mgr Barbara Jeska-Sell

tel.:  47 77 17 003

Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacji i archiwizacji

Rybińska 2 199x265

Starszy specjalista
mgr Żaneta Rybińska

tel.:  47 77 17 000

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kwatermistrzowskich

Łochowicz 200x267

Technik
sekc. mgr inż. Marta Łochowicz

tel.:  47 77 17 008

Samodzielne stanowisko pracy do spraw finansów

Olejniczak A 200x250 

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

tel.:  47 77 17 007

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY I SŁUŻBY

Początek strony