Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży

Skiba R m.bryg 2 300x367

 mł. bryg. mgr inż. Ryszard Skiba

tel.:  67 222 33 00

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży

 NARANOWICZ Leszek nowe

mł. bryg. mgr inż. Leszek Naranowicz

tel.:  67 222 33 00

 Wydział operacyjno-szkoleniowy

  Binkowski A m.kpt 281x375

Naczelnik Wydziału

mł. kpt. mgr Artur Binkowski

 Oficer Prasowy

tel.:  67 222 33 04

tel.: +48 661 955 731

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

tel. 67 222 33 10

 

mł. asp. Cezary Krukowski

 

  

mł. asp.  Marcin Tutak

 

  
st. sekc. mgr Paweł Rybakowski

 

 

 

mł ogn. Filip Pachowicz

 

 

Sekcja do spraw kontrolono-rozpoznawczych

 Nowak J m.kpt 300x355

Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł. kpt. inż. Jakub Nowak

Drugi Oficer Prasowy

tel.:  67 222 33 05

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowych

 Starszy technik ds. kadrowych
mł. ogn. mgr Barbara Jeska-Sell

tel.:  67 222 33 03

Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacji i archiwizacji

Rybiska 

Starszy specjalista
 mgr Żaneta Rybińska

tel.:  67 222 33 00

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kwatermistrzowskich

ochowicz M st. str 281x375

Technik
st. str. mgr inż. Marta Łochowicz

tel.:  67 222 33 08

Samodzielne stanowisko pracy do spraw finansów

Olejniczak A 300x375 

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

tel.:  67 222 33 07

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY I SŁUŻBY

Początek strony