Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży

Skiba R m.bryg 2 300x367

 mł. bryg. mgr inż. Ryszard Skiba

tel.:  67 222 33 00

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży

 NARANOWICZ Leszek nowe

mł. bryg. mgr inż. Leszek Naranowicz

tel.:  67 222 33 00

 Wydział operacyjno-szkoleniowy

  Binkowski A m.kpt 281x375

Naczelnik Wydziału

mł. kpt. mgr Artur Binkowski

 Oficer Prasowy

tel.:  67 222 33 04

tel.: +48 661 955 731

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

tel. 67 222 33 10

 

asp. Dominik Wróbel-Kowalski

 

 

mł. asp. Cezary Krukowski

 

  

mł. asp.  Marcin Tutak

 

  
st. sekc. mgr Paweł Rybakowski

 

Sekcja do spraw kontrolono-rozpoznawczych

 Nowak J m.kpt 300x355

Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł. kpt. inż. Jakub Nowak

Drugi Oficer Prasowy

tel.:  67 222 33 05

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowych

 Starszy technik ds. kadrowych
mł. ogn. mgr Barbara Jeska-Sell

tel.:  67 222 33 03

Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacji i archiwizacji

Rybiska 

Starszy specjalista
 mgr Żaneta Rybińska

tel.:  67 222 33 00

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kwatermistrzowskich

ochowicz M st. str 281x375

Młodszy technik
st. str. mgr inż. Marta Łochowicz

tel.:  67 222 33 08

Samodzielne stanowisko pracy do spraw finansów

Olejniczak A 300x375 

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

tel.:  67 222 33 07

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY I SŁUŻBY

Początek strony